Hieronnan vaikutukset

Hieronnan on todettu vaikuttavan hyvänolon tunteeseen, joka nousee hieronnan aikana ja sen jälkeen. Osana terveydenhuoltoa hieronnalla on katsottu olevan vaikutusta toimintakyvyn parantumiseen.

Hieronta vilkastuttaa neste- ja verenkiertojärjestelmää. Mekaaninen käsittely lisää kudosnesteen poistumista laskimoverenkiertoon, jolloin kudosten turvotus vähenee.

Minä hierojana

Valmistuin Turun yksityisestä ammattioppilaitoksesta koulutetuksi hierojaksi ja urheiluhierojaksi vuonna 2007. Olen työskennellyt hierojana yrityksessä ja kylpylässä työntekijänä, sekä tehnyt keikkatyötä.

Vuoden 2021 lopulla vahvistui ajatus oman yrityksen luomisesta, sillä oma visio ja konsepti oli jotain muuta, mitä muilla oli tarjolla.

Lue lisää

Esitietolomake

Terveydenhuollon ammattilaisena Suomen laki velvoittaa pitämään asiakastietojärjestelmää, joten hierontaankin tullessa esitietolomakkeen täyttö kuuluu asiaan. Kaikki asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Miksi asiakastietoja sitten kerätään?

  • hierontaa on helpompi suunnitella, toteuttaa ja seurata
  • edistetään hoidon jatkuvuutta
  • taataan tiedonsaanti ja oikeusturva asiakkaalle
  • terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvan takia
  • laadunvalvonnan ja turvallisuuden takia terveydenhuollon palveluissa