Palveluiden taustalla

Koirat ovat eläimiä, joita me ihmiset olemme saaneet elämäämme syystä tai toisesta. Monelle omistajalle koira on perheenjäsen, jollekulle koira on ennen kaikkea harrastuskaveri, jonka kanssa vietetään aktiivista aikaa kentillä ja vaikkapa kisoissakin. Joillekin koira on korvaamaton tuki tai työkaveri. 

Koirista on todella moneksi, mutta yksi asia yhdistää takuulla kaikkia omistajia: jokainen varmasti haluaa, että elo koiran kanssa on sujuvaa ja mielekästä! Ajatukseni palveluiden taustalla on tarjota apua, tukea, neuvoja, vinkkejä ja helpottavia käytäntöjä, jotka tekevät elämästä koiran kanssa mukavampaa ja sujuvampaa. Lähtökohta kaikkeen tekemiseen on koiran hyvinvoinnin takaaminen varmistamalla lajinmukaiset perustarpeet sekä huomioida koiran yksilölliset piirteet liittyen rotutaustaan ja itse persoonaan! 

Monesti meidän ihmisten ymmärrys koiran käyttäytymiseen on vähäistä. Tämä korostuu varsinkin haastavissa tilanteissa. Tavoitteena minulla kouluttajana on omistajan ymmärryksen lisääminen. Kun ymmärrys laajenee, koiran käyttäytymiseen pystytään reagoimaan oikealla tavalla, jotta koiran toivottu käytös vahvistuisi tai vastaavasti epätoivottu käytös heikentyisi. Meidän ihmisten tehtävänä on vahvistaa sitä käytöstä, jota haluamme jatkossa lisää. 

Monipuoliseen ymmärrykseen sisältyy myös käsityksen laajeneminen siitä, että koira oppii sellaisissakin tilanteissa, joissa me emme haluaisi koiran saavan vahvistusta käytökselleen. Näitä asioita käsittelemme lisää koulutuksen aikana.

Palveluiden kokonaisuuden keskipisteessä on koirakko – eli omistaja(t) ja koira. Hyvä ja tasapainoinen vuorovaikutus koiran ja omistajan välillä on tärkein pohja kaiken uuden oppimiselle!

Painotan koulutuksissani sanaa KONTAKTI, mikä on välttämätöntä luoda koiraan, kun koitetaan saada toimintaa aikaiseksi. 

Luottamusta sisältävä, vireä kontakti ei ole kuitenkaan itsestään selvyys koirakolla, vaan kokemuksen ja oppimisen tulos, jonka pohjalta koulutus voi alkaa. Ilman kontaktia tavoitteellinen koulutus ei onnistu. Ennen koulutusta on hyvä varmistaa, ettei koiran haasteellinen, ei-toivottu 
käytös johdu kivusta tai sairauden aiheuttamasta syystä. Puhun poissulku –periaatteesta. Mikäli omistaja epäilee kiputilojen vaikutusta koiran käytökseen, on koira syytä viedä lääkärille tarkastuksiin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö diagnoosin saanut koira voisi osallistua koulutukseen, vaan sitä, että ymmärrys koiran kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vaikuttaa koulutukseen.

Kenelle koulutus sopii?

Jokainen koirakko on sopiva koulutukseen, aina voi oppia uutta ja saada näkökulmia jo opittuihin asioihin koiransa kanssa!

Koulutuspalveluni eivät vaadi ongelmaa, vaan toimivan koiran ja hyvää tahtovan omistajan! 

Toimiva koira on luonnostaan aktiivinen oppija –hyvää tahtova omistaja haluaa mielekkyyttä arkeen ja aktivoida koiraansa!