Koirankoulutuksesta

Lähtökohta kaikkeen tekemiseen on koiran hyvinvoinnin takaaminen varmistamalla lajinmukaiset perustarpeet sekä huomioida koiran yksilölliset piirteet liittyen rotutaustaan ja itse persoonaan! 

Monesti meidän ihmisten ymmärrys koiran käyttäytymiseen on vähäistä. Tämä korostuu varsinkin haastavissa tilanteissa. Tavoitteena minulla kouluttajana on 
omistajan ymmärryksen lisääminen. Kun ymmärrys laajenee, koiran käyttäytymiseen pystytään reagoimaan oikealla tavalla, jotta koiran toivottu käytös vahvistuisi tai vastaavasti epätoivottu käytös heikentyisi. Meidän ihmisten tehtävänä on vahvistaa sitä käytöstä, jota haluamme jatkossa lisää.

 

Oma konsepti

Oma konseptini koirankouluttamisen pohjalla perustuu arvoihini ja eläinten eettiseen kohteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teen perusteellisen alkuhaastattelun (Hyvinvoiva koira –haastattelu ja käynti koiraympäristössä) ja 
varsinaisten koulutustuntien jälkeen tarjoan ilmaiseksi etätuen asiakkaalle.

Usein käytöstä muuttaessa ja uuden oppimisessa menee aikaa, niin koiralla kuin ihmiselläkin. Ei tule olettaa, että ihmeitä tapahtuisi yhdessä tunnissa.

Konsepti tarjoaa palvelua, jossa käytetään riittävästi aikaa, jotta saataisiin varmemmin toivotut tulokset. Kouluttajana haluan tarjota palvelua, joka näkee koiran käytöskoulutuksen kokonaisuuden. Siksi lopulta kokonaisuus ratkaisee, eikä 
yksittäinen tunti.