Ajankohtaista

 

 • Mistä tunnistaa hyvän eläintenkouluttajan?

  Viimeaikoina olen tutustunut paljon hyvän eläintenkouluttajan määritelmiin.

   

  Millainen on hyvä kouluttaja, miten hyvän kouluttajan tunnistaa? Suomen Eläintenkouluttajat ry:n määritelmissä on paljon samaa, kuin alla olevassa listauksessa. Heidän jäsenenään allekirjoitan kaikki kohdat hyvän kouluttajan määritelmistä, mitkä Suelkon sivuilta löytyykin.

  Jokaisella kouluttajalla on oma persoonallinen tyylinsä, mutta tietyt perusasiat tulisi mielestäni olla selvät ja yhdenmukaiset. Esimerkiksi eläinten eettinen kohtelu on asia, jota liputan itse ja josta olen ehdottoman tarkka omassa koulutustyylissäni. Jokaisella eläimellä on oikeus hyvään kohteluun, hyvään kasvatusympäristöön. 

  Sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram) jaoin allaolevan tekstin. Juttua toki voisi jatkaa pidemmälle, mutta tässäpä alkua! 

  Mielestäni kaikki lähtee siitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita eläimen hyvinvoinnista ja eläimelle tasapainoisen, laadukkaan elämän mahdollistamisesta.

  🐕🐈🦙🐮🐎🐑

   

  💎 Kouluttajalla on ammattitutkinto ja/tai hän on opiskellut eläinten kouluttamista ammattilaisen johdolla. Koulutustaustasta voi aina kysyä kouluttajalta ja hän on valmis vastaamaan mistä on ammattitaitonsa käytännössä saanut. 📚

  💎 Kouluttaja tekee perusteellisen alkuhaastattelun ja varmistaa haastattelemalla ja tarkkailemalla eläintä ennen koulutuksen alkua, että eläin on kykenevä kouluttamistilanteeseen. Eläimen käyttäytymisongelman takana voi olla kipu tai sairaus, joten eläinlääkärin tutkimus on monesti tarpeen, jotta voidaan ymmärtää eläimen tilaa kokonaisvaltaisesti. Koulutus ei saa koskaan lisätä eläimen tuskaa, kipua tai pahentaa sairautta.

  💎 Hyvän kouluttajan koulutuksessa käytetetyt metodit ovat perusteltuja. Eläinlajista tiedetään laajasti, eläinlajin käyttäytymisestä ja oppimismahdollisuuksista ymmärretään niin, että suunniteltu kouluttaminen on mahdollista toteuttaa.

  💎 Koulutuksessa eläimen hyvinvointi taataan ja lajityypillinen käyttäytyminen ymmärretään yhtenä tärkeänä perustana koulutukselle. Koulutuksessa eläin voi hyvin ja saa mielekästä aktiviteettia.

  💎 Koulutus perustuu oikean käytöksen palkitsemiseen. Toivottua, haluttua käytöstä vahvistetaan eläimelle mielekkäällä tavalla. Epätoivottuun käytökseen reagoidaan heikentämällä käytöstä, esimerkiksi palkkaamatta jättämisellä.

  💎 Kouluttajan käyttämät metodit eivät aiheuta eläimelle stressiä, pelkoa, passivoitumista eivätkä ne uhkaa henkistä eikä fyysistä hyvinvointia.

  💎 Koulutuksessa ei käytetä eläintä vahingoittavia koulutusvälineitä. Koulutustilat ovat turvalliset, siistit ja puhtaat, eivätkä ne aiheuta vaaraa ympäristössä työskenteleville eläimille eikä ihmisille.

  💎 Kouluttaja ymmärtää palkitsemistapojen laajuuden ja monipuolisuuden sekä osaa valita eläimelle toimivan palkkion koulutuksen eri vaiheissa ja tilanteissa.

  💎 Kouluttaja huomioi jokaisen eläimen yksilöllisesti.

  💎 Kouluttaja osaa valita koulutusympäristön eläimelle optimaalisesti koulutustasoon nähden. Tarvittaessa kouluttaja pystyy koulutuksen aikana muuttamaan ympäristöä esimerkiksi häiriöiden suhteen siten, että koulutus on kannattavaa ja edistyksellistä.

  💎 Kouluttaja hallitsee erilaiset eläimen käytöksen aikaansaamisen keinot, ja pystyy tarvittaessa vaihtamaan koulutustapaa, mikäli koulutus ei etene.

  💎 Kouluttaja tarkkailee eläimen kokonaishyvinvointia ja ohjaa tarvittaessa oikealle vastaanotolle (lääkäri, fysioterapeutti jne.)

  💎 Kouluttaja osaa huomioida asiakkaan tavoitteet ja kouluttaja suhteuttaa koulutuksen kopioimisen asiakkaan lähtökohtiin.

  💎 Koulutus on avointa ja rehellistä, eikä kouluttaja koskaan kouluta tai ohjeista tutustumatta koulutettavaan ja haastattelematta omistajaa. Eläinten käytösongelmien syyt tulee aina selvittää, eikä yhtä yleistä kaikille pätevää ratkaisukeinoa ole olemassakaan.

  💎 Kouluttaja kohtelee eläintä ammattimaisella ymmärryksellä. Esimerkiksi Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettiset säännöt ovat hyvä perusta eläimen kouluttamiselle.

   

  Pohditko koirallesi sopivaa koulutusta?

  Kysy lisää:

  www.kehojakontakti.fi

  kehojakontakti@gmail.com

  Puh. 0451119103 / Unna

  Kuvassa voi olla 1 henkilö, koira, ulkoilu ja tekstissä sanotaan Mistä tunnistaa hyvän eläintenkouluttajan?

         

   

   

   

    Takaisin

Seuraa meitä myös Somessa!