Ajankohtaista

 

 • Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry: jäsen

  Suomen eläintenkouluttajat ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on kerätä ammatikseen eläimiä kouluttavat saman katon alle.

   

   

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eläintenkoulutuksen tasoa ja laatua, tarjota alalla toimiville eläintenkouluttajille mahdollisuus keskinäiseen yhteydenpitoon ja edun valvontaan sekä edesauttaa eläinten omistajien ymmärrystä ja tietämystä eläinten lajityypillisistä ominaisuuksista sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeistä lajityypillisistä tarpeista. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys luo alalle laatujärjestelmän ja ylläpitää sitä, voi järjestää neuvottelu-, koulutus-, tiedotus- ja valistustilaisuuksia sekä julkaista tarvittavaa materiaalia.

  Lisäksi yhdistys kiinnittää ehdotusten, anomusten, suositusten ja aloitteiden kautta viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota eläintenkoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä eläintenkouluttajien toimintaan kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

  (lähde: https://www.elaintenkouluttajat.com/)

   

  Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsenenä allekirjoitan Suomen Eläintenkouluttajat ry:n Eettiset säännöt, jotka toimivat itselleni eläintenkouluttamisen ja koulutuksellisen hoidon pohjana. 

  Tavoitteeni on lisätä asiakkaiden ymmärrystä koirien käyttäytymisestä ja olla mukana tukemassa eläimen ja omistajan tasapainoista elämää!

   

    Takaisin

Seuraa meitä myös Somessa!